การเกษตรและอาหาร

 • VIGOTECH เครื่องยนต์ปั่นไฟเบนซิน 5,000 วัตต์

  จำหน่ายโดย: EA Shop

  เครื่องยนต์ปั่นไฟเบนซิน 5,000 วัตต์
  ใช้ได้กับตู้เชื่อมไฟฟ้า 250A และ ลวดเชื่อมได้ถึง4มิล
  เครื่องยนต์ปั่นไฟเบนซิน 5,000 วัตต์ วีโกเทค GG6800KS-PREMIUM
  เครื่องยนต์ : 15 แรงม้า
  ประเภทเครื่องยนต์ : เบนซิน 4 จังหวะ
  ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 25 ลิตร
  ระบบสตาร์ท : กุญแจสตาร์ท/เชือกดึงสตาร์ท
  แรงดันไฟฟ้า AC : AC220V (1เฟส)
  แรงดันไฟฟ้า DC : DC12V
  ความถี่ไฟฟ้า : 50Hz (เฮิร์ต)
  เพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) : 1 power factor
  กระแสไฟฟ้า AC : 22.7A (แอมแปร์)
  กระแสไฟฟ้า DC : 8.3A (แอมแปร์)
  จ่ายกำลังไฟต่อเนื่องที่ : 5.0 กิโลวัตต์ / 5,000 วัตต์ / 5 kVA
  จ่ายกำลังไฟสูงสุดที่ : 5.5 กิโลวัตต์ / 5,500 วัตต์ / 5.5 kVA
  ขนาดกล่อง กxยxส : 53.5x71x58.5 เซนติเมตร
  น้ำหนักกล่อง : 89 กิโลกรัม
  ระบบ AVR มีหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ รวมถึงทำการปรับคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการรับพลังงานไฟฟ้าจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ (เช่น แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่, ไฟฟ้าตก, ไฟฟ้าเกิน, ไฟฟ้ากระชาก และสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ฯลฯ)

  ข้อดีของระบบ AVR

  ปรับคุณภาพไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
  จ่ายพลังงานไฟฟ้าสม่ำเสมอ
  จ่ายกระแสไฟฟ้าตามการใช้งาน
  ป้องกันแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่
  ป้องกันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้ากระชาก
  ป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
  ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า
  รักษาระบบไฟฟ้าของเครื่องปั่นไฟ
  *คำแนะนำก่อนการใช้งาน
  ให้ทำการตรวจสอบน้ำมันเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้ง

  *ข้อควรระวัง
  การเดินเครื่องยนต์ในขณะที่ระดับน้ำมันเครื่องต่ำ จะเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์เสียหายรุนแรงได้

Main Menu